Klassifikation i henhold til varighed


Akutte smerter er en del af kroppens beskyttelsessystem. De fungerer som advarselssignal for overhængende eller faktisk skade. Ud fra det synspunkt har smerter en vigtig funktion i at bevare eller genoprette den fysiske integritet.


Smerte kan imidlertid også af og til opleves, selvom der ikke er tale om vævsskade, og intensiteten står måske ikke i et rimeligt forhold til den oprindelige skade. Det kaldes kroniske smerter.
 

Hvordan opleves smerte?


Forstå processen bag smerteoplevelsen


 Smerteprocessen

 


Smerteklassificering


iht.


  Patogenese

  Placering

  Årsag

 


EFIC