Grundprincipper om smerter


Smerte er en bevidsthed i hjernen, mere præcist i hjernebarken. Før smertesignalet kan opfattes, har det bevæget sig gennem kroppen fra periferien til centralnervesystemet (CNS).


Det centrale og perifere nervesystem kan betragtes som et netværk, hvorigennem en smertestimulus bliver transporteret i kroppen. Nervecellerne, som sender sensoriske impulser fra periferien til CNS, beskrives som afferente neuroner (stiger op til CNS). Nerveceller, som sender signaler fra CNS til muskler, kirtler og organer, beskrives som efferente neuroner (stiger ned fra CNS).

 

Det grundlæggende

Hvordan opleves smerte?


Forstå processen bag smerteoplevelsen


 Smerteprocessen

 


Ny viden om smerter


Ny viden om kompleksiteten bag smerter


Ny viden

 


EFIC