Hvordan defineres smerte?


"Smerte er en ubehagelig sensorisk eller emotionel oplevelse forbundet med faktisk eller potentiel vævsskade eller udtrykt ved en sådan skade."1

På baggrund af denne definition er det tydeligt, at smerte ikke kun er en sensorisk oplevelse. Den har også en emotionel påvirkning.


Smerte fungerer som advarselssignal for overhængende eller faktisk skade. Ud fra dette synspunkt har smerte en vigtig funktion ved at forhindre skade på kroppen og, hvis skaden sker, ved at retablere kroppens normale funktioner. Smerte kan imidlertid også af og til opleves, selvom der ikke er tale om vævsskade, eller intensiteten står måske ikke i et rimeligt forhold til den oprindelige skade.Referencer
1 IASP, 1994. Part III: Pain Terms, A Current List with Definitions and Notes on Usage (pp 209-214). Classification of Chronic Pain, Second Edition, IASP Task Force on Taxonomy, edited by H. Merskey and N. Bogduk, ISAP Press, Seattle, 1994. http://www.iasp-pain.org.
 

Hvordan opleves smerte?


Forstå processen bag smerteoplevelsen


 Smerteprocessen

 


Hvordan klassificeres smerte?


Hvordan defineres smerte?


Smerteklassificering

 


EFIC