Smertebehandling


Aktuel behandling af kroniske smerter er primært baseret på smertens sværhedsgrad. Verdenssundhedsorganisationens (WHO) tretrins smertestige er for eksempel fortaler for indledende brug af non-opioider efterfulgt at svage opioider og stærke opioider baseret på sværhedsgraden af stigende smerter. Da de fleste kroniske smertetilstande imidlertid har en multifaktoriel karakter (f.eks. tilstedeværende nociceptive og neuropatiske komponenter), skal effektiv smertehåndtering tage de underliggende mekanismer med i betragtning for at vælge den mest målrettede behandling.



Ny viden om smerter


Ny viden om kompleksiteten bag smerter


Ny viden

 


EFIC