Nye koncepter imødegår smerters kompleksitet


Aktuelle behandlinger af kroniske smerter tager primært udgangspunkt i smertens sværhedsgrad – men bliver der taget højde for den øgede bevidsthed om, at de fleste smertetilstande er multifaktorielle, f.eks. tilstedeværende nociceptive og neuropatiske komponenter?


For at få en mere målrettet tilgang til valg af farmakologisk behandling identificerer klinikere ideelt de specifikke årsagsmekanismer, som ligger til grund for den enkelte patients symptomer.


Det er imidlertid vanskeligt at identificere disse mekanismer i praksis, da en mekanisme kan give forskellige symptomer, og et symptom kan forårsages af forskellige mekanismer1.


Hvor en medicinsk tilstands patofysiologi har en multifaktoriel karakter, er den optimale behandlingsstrategi at anvende lægemidler, som er rettet mod forskellige mekanismer. Da de fleste almindeligt tilgængelige analgetika primært påvirker et enkelt smertemoduleringssystem (opioidergt/monoaminergt system), er kombinationsterapi ofte nødvendig, men også ofte begrænset på grund af den øgede risiko for bivirkninger2.


Det betyder, at der kan forekomme lav patientcompliance eller sågar behandlingsophør (ond cirkel), som står i vejen for en vellykket behandling2.

 Referencer

1 Woolf JC, Mannion R. Neuropathic pain: aetiology, symptoms, mechanisms, and management. Lancet, 1999, 353:1959-1964.

2 Varrassi et al. Pharmacological treatment of chronic pain – the need for CHANGE. Cur Med Res Opin. 2010, Vol 26(5): 1231-1245.

 

NP-komponent – hvis det ikke bliver påvist, bliver det ikke behandletDr Gerhard H.H. Müller-Schwefe


Prof Bart Morlion
 


EFIC