CHANGE PAIN


Formålet med CHANGE PAIN er at skabe større forståelse for de behov, som patienter med svære kroniske smerter har, og at udvikle løsninger til en bedre smertebehandling.


For at kunne tilbyde patienter i Europa en mere effektiv smertebehandling på et tidligere stadium og vælge en behandling, som er tilpasset den enkelte patient, er en bedre viden om smertens underliggende mekanismer, forskellige farmakologiske principper og yderligere behandlingsmuligheder yderst relevant.


Farmakologisk behandling er ofte begrænset af for svære bivirkninger, før der opnås optimal smertedækning. Det gælder især stærke opioider, hvor læger og patienter kæmper for at finde en balance mellem tilstrækkelig smertelindring og acceptabel tolerabilitet. Det fører til en ond cirkel med en ringere livskvalitet og behandlingsophør.


Ved at gøre behandlingssystemet opmærksom på en sådan ond cirkel ved farmakologisk behandling af svære kroniske smerter og dens påvirkning af patienterne kan man opnå en mere effektiv behandling.


Den onde cirkel kan hjælpe læger med at opnå større forståelse for mekanismerne bag behandlingen af svære kroniske smerter og forbedre denne.

 


CHANGE PAIN søger at nå disse mål ved at kræve bedre uddannelse inden for mekanismer, forebyggelse og farmakologisk behandling af svære kroniske smerter.


Reference:
Varrassi et al.. Pharmacological treatment of chronic pain - the need for CHANGE. Curr Med Res Opin 2010; 26(5):1231-12345.
 

Aktiviteter under CHANGE PAIN


Resultater af CHANGE PAIN 2011
 


Prof Hans Georg Kress

 


CHANGE PAIN Mål


Hør formanden for kampagnen opsummere målene med CHANGE PAINDr Gerhard H.H. Müller-Schwefe

 


Spørgeundersøgelse


Hvor mange voksne tror du lider af kroniske smerter?

< 10%
11-20%
21-40%
41-60%
 

Svar

 


EFIC