CHANGE PAIN-skala


På basis af det individuelle behandlingsmål1 har det Rådgivende Panel for CHANGE PAIN udarbejdet et nyt, brugervenligt redskab, som hjælper med at forbedre kommunikationen mellem patient og læge ved at identificere nøgleelementer for en vellykket behandling, således at patienten får opfyldt sine forventninger.


Det aktuelle smerteniveau bedømmes på en numerisk vurderingsskala (NRS) med 11 punkter og sættes i forhold til de individuelle behandlingsmål med hensyn til smertens sværhedsgrad. Desuden vurderes smertens påvirkning af dagligdagen med hensyn til livskvalitet. Redskabet hjælper læger og patienter med sammen at fastlægge behovet for forbedring samt realistiske forventninger og individuelle mål for behandlingen.

 

 

 

CHANGE PAIN skala    Download dokumentationsformularen for CHANGE PAIN-skalaen for at kunne følge op på, om behandlingen er vellykket for den enkelte patient. Download pdf


 

 


Reference:
1 Ueberall MA, Müller-Schwefe GHH. Individual Treatment Targets in Chronic Pain Mangagement, Proceedings of EFIC, 2006, Istanbul.


Hvordan klassificeres smerte?


Hvordan defineres smerte?


Smerteklassificering

 


Publikationer


Læs mere om det internationale Rådgivende Panels arbejde.


 Consensus-rapport

 


EFIC