Billedbibliotek


Programmet SMERTEUDDANNELSE, som er udviklet af CHANGE PAIN®-initiativet, indeholder også en vejledning i kommunikation mellem læge og patient.


Desuden understreger forfatterne patientens egen rolle i at optimere henvisninger. Det er af afgørende betydning, at patienter med kroniske smerter selv involveres i henvisningsbeslutningen. Af denne grund har CHANGE PAIN®-initiativet udviklet en Pain Toolkit (smerteværktøjskasse): Den indeholder gode råd og håndteringsstrategier i en klar og ukompliceret udformning, der hjælper patienterne med at spille en mere aktiv rolle i behandlingen af deres kroniske smerter.

  Smertemekanisme

 Smertevurdering og -dokumentation

 

Smertemekanisme

 

 
Nociceptivt system
 
  Nociceptorer i huden
 
Download   Download
 
 
 
Nociceptorer, vores smertesensorer
 
  Overførsel af smertesignaler
 
Download   Download
 
 
 
Nervefibre
 
  Rexeds laminae
 
Download   Download
 
 
 
Smerteførende nervefibre
 
  Rygmarvens omskiftningspunkt
 
Download   Download
 
 
 
Synapse i rygmarvens posteriore horn
 
  Udvikling af smerteopfattelsen
 
Download   Download
 
 
 
Hæmning af smerteopfattelsen
 
  Viscerosomatisk konvergens
 
Download   Download
 
 
 
Signalveje for aftagende smerte
 
  Signalveje for stigende smerte
 
Download   Download
 
 
 
Perifer overfølsomhed
 
  Central overfølsomhed
 
Download   Download
 
 
   
Hjernen
 
   
 
Download    

 

 

Smertevurdering og -dokumentation

 

 
Klassifikation af smerte – varighed
 
  Klassifikation af smerte – patogenese
 
Download   Download
 
 
 
Smertens egenskaber
 
  Smertekomponenter
 
Download   Download
 
 
 
Biopsykosocial model
 
  Sind og smerte er tæt forbundne
 
Download   Download
 
 
 
Diagnostisk procedure for kronisk smerte
 
  CHANGE PAIN-skala
 
Download   Download
 
 
 
Visuel analog skala
 
  Numerisk vurderingsskala
 
Download   Download
 
 
 
Verbal vurderingsskala
 
  Smiley-skala
 
Download   Download
 
 
 
Smertens placering
 
  Smerteopfattelsen afhænger af mange faktorer
 
Download   Download
 
 
   
Kronisk smertecyklus
 
   
 
Download    

 

 

 Nonopiode analgetika

 Opioide analgetika

 Lokalbedøvelse

 Andet

 

Nonopiode analgetika

 

 
Handlingsmekanisme – nonopioider
 
  Handlingsmekanisme – NSAID'er (non-steroide anti-inflammatoriske midler)
 
Download   Download
 

 
   
Handlingsmekanisme – Cox-2-hæmmere
 
   
 
Download    

 

 

Opioide analgetika

 

 
Opioid klassifikation
 
  Opioide receptorers placering
 
Download   Download
 

 
   
Opioid spinal virkningsmekanisme
 
   
 
Download    

 

 

Lokalbedøvelse

 

 
Handlingsmekanisme – lokalbedøvelse
 
  Lokalbedøvelsens struktur
 
Download   Download
 

 
   
Former for lokal bedøvelse
 
   
 
Download    

 

 

Andet

 

 
Multimodal smertebehandling
 
  Virkningssted for analgetika
 
Download   Download
 

 
 
De smertestillende foranstaltningers virkningssted
 
  Virkningssted for analgetika
 
Download   Download

 

 

 Rygsmerter

 Hovedpine/migræne

 

Rygsmerter

 

 
Rygrad
 
  Ryghvirvlernes struktur
 
Download   Download
 

 
 
Intervertebrale skiver
 
  Ligamenter
 
Download   Download
 

 
 
Nerver
 
  Hvor forekommer rygsmerter?
 
Download   Download
 

 
 
Risikofaktorer for rygsmerter
 
  Irritation af nerveroden
 
Download   Download
 

 
 
Udvikling af lumbago –
ikke-specifikke lændesmerter

 
  Kroniske rygsmerter –
udvikling af den onde cirkel

 
Download   Download
 

 
 
Kroniske rygsmerter –
behandling af den onde cirkel

 
  Udvikling af en diskusprolaps
 

 
Download   Download
 

 
 
Nerverodsirritation
 
  Udvikling af facetsyndrom (aktiveret spondylarthrose)
 
Download   Download
 

 
 
Spinalstenose – udvikling
 
  Spinalstenose – kirurgiske procedurer
 
Download   Download
 

 
 
Osteoporose-relaterede rygsmerter
 
  Radikulære rygsmerter
 
Download   Download
 

 
   
Ikke-radikulære rygsmerter
 
   
 
Download    
 

 

 

 

Hovedpine/migræne

 

 
Klyngehovedpine
 
  Overforbrug af hovedpinemedicin
 
Download   Download
 

 
 
Årsagen til overforbrug af hovedpinemedicin
 
  Symptomer på overforbrug
af hovedpinemedicin

 
Download   Download
 

 
 
Migræne med aura
 
  Migræne uden aura
 
Download   Download
 

 
 
Migræne – hvordan udvikles det?
 
  Migrænens patogenese
 
Download   Download
 

 
 
Spændingshovedpine
 
  Spændingshovedpinens patogenese
 
Download   Download
 

 
 
Trigeminusneuralgi
 
  Trigeminusneuralgi – udvikling og symptomer
 
Download   Download

 

 

 Neuropatiske smerter

 Osteoarthritis, reumatoid artritis, Bechterews sygdom

 Andet

 

Neuropatiske smerter

 

 

 
Hvad er neuropatiske smerter?
 
  Hvordan manifesterer neuropatiske smerter sig?
 
Download   Download
 

 
 
Hvad er neuropatier?
 
  Zosterneuralgi
 
Download   Download
 

 
 
Hvordan udvikles diabetisk polyneuropati?
 
  Diabetisk polyneuropati
 
Download   Download
 

 
 
Mulig udvikling af fantomsmerter
 
  Fantomsmerter
 
Download   Download
 

 
 
Thalamiske smerter
 
  Behandlingsrationale for neuropatiske smerter
 
Download   Download

 

 

Osteoarthritis, reumatoid artritis, Bechterews sygdom

 

 

 
Sundt led
 
  Osteoarthritis
 
Download   Download
 
 
   
Osteoartritis, kirurgiske procedurer
 
   
 
Download    
 
 
 
Reumatoid artritis –
årsager, udvikling og konsekvenser

 
  Reumatoid artritis –
typisk brusk- og knogleskade

 
Download   Download
 
 
 
Ankyloserende spondylitis (Bechterews sygdom) –
ændring af rygraden

 
  Ankyloserende spondylitis (Bechterews sygdom) –
mulige konsekvenser for kropsholdningen

 
Download   Download

 

 

Andet

 

 

 
Klassifikation af visceralsmerte
 
  Årsager til fibromyalgi
 
Download   Download
 
 
 
Myofasciel smertesyndrom –
årsager og sygdomstegn

 
  Udløsningspunkt
 

 
Download   Download
 
 
 
Muskeldystrofi
 
  Karpaltunnellen
 
Download   Download
 

 
   
Karpaltunnelsyndrom –
tegn og symptomer

 
   
 
Download    

 

 

SMERTEUDDANNELSE


 eCME-Moduler

 Webinar

 PAIN-kompendium

 

 

NYTTIGE REDSKABER


 Billedbibliotek

 Patientspørgeskemaet

 

 

PUBLIKATIONER


 Publikationer

 Pressemeddelelser

 Patientundersøgelse

 

EFIC