Onde cirkel


Den farmakologiske behandling af svære kroniske smerter er i mange tilfælde ikke effektiv. Patienterne er ofte underbehandlede, og hvis de har adgang til stærke lægemidler, er det ofte vanskeligt at skabe en balance mellem tilstrækkelig smertelindring og acceptabel tolerabilitet samt at tilpasse behandlingen til smerten.


Hvorfor er behandlingen så kompliceret?


Utilstrækkelig smertestillende effekt i forbindelse med en acceptabel tolerabilitet medfører øgede doser for at opnå tilstrækkelig smertelindring. På grund af de klassiske opioiders dosisafhængige effekt kan en dosisøgning give effektiv smertedækning. Men samtidig øges den dosisafhængige risiko for bivirkninger. Når tolerabiliteten bliver uacceptabel og/eller bivirkningsdæmpende lægemidler (f.eks. antiemetika mod opioid-induceret kvalme og opkastninger) ikke har den ønskede virkning, reducerer lægerne eller patienterne selv dosen af analgetika. Det giver bedre tolerabilitet, men utilstrækkelig smertedækning er det utilsigtede resultat.

 

  • Få mere at vide om den onde cirkel

 


Den onde cirkel begynder at køre

Resultatet af den onde cirkel kan enten være bivirkninger, manglende effekt eller tolerance over for analgetika, som alle kan føre til behandlingsophør og lav compliance hos patienter.

 

 

Referencer:
Varrassi G et al. Pharmacological treatment of chronic pain - the need for CHANGE. Cur Med Res Opin, 2010, 26(5): 1231-1245.
 

 

Patienters lave compliance


Hør udtalelser fra kampagnens ledere
 


Dr Gerhard H.H. Müller-Schwefe


Prof Eija Kalso

 


Spørgeundersøgelse


Hvor stor en procentdel af patienter med kroniske, ikke-cancerrelaterede smerter tror du stopper deres behandling med opioider på grund af bivirkninger?

< 10%
11-20%
21-40%
41-60%
 

Svar

 


EFIC