Behandlingens begrænsninger


Patienter med svære kroniske smerter er ofte utilstrækkeligt behandlede. Det medfører en stor byrde for samfundet. Særligt i ikke-cancerrelaterede smerteindikationer er der stadig begrænset adgang til stærke midler. Selvom non-opioide analgetika ikke er beregnet til langvarig brug, bliver de fleste kroniske smertepatienter behandlet med disse lægemidler i længere perioder, og NSAID’er anvendes hyppigst1.


I en pan-europæisk undersøgelse var 40 % ikke tilfredse med behandlingen af deres smerter, og 12 % sagde, at deres læger aldrig bedømte, hvor mange smerter de oplevede1.


Farmakologisk behandling er ofte begrænset af bivirkninger. Det gælder især for stærke opioider, hvor bivirkninger begrænser den effektive smertestillende dosis, som kan gives. Derfor kæmper patienter og læger med at finde balancen mellem tilstrækkelig smertelindring og acceptabel tolerabilitet – og de er derfor fanget i en ond cirkel, som ofte fører til behandlingsophør2.


Det bliver endnu vigtigere ved indikationer som kroniske lændesmerter, hvor der ofte er et neuropatisk element. I dette tilfælde anvendes ofte en kombination af klassiske opioder med co-analgetika, men der er evidens for en øget risiko for bivirkninger under kombinationsterapi3.


Derfor er det centralt at forbedre lægernes viden om den fysiologiske forskel mellem neuropatiske og nociceptive smerter og de specifikke farmakologiske muligheder og give en individualiseret behandling, der kan forbedre behandlingsmulighederne og give patienter i hele Europa en mere effektiv smertebehandling på et tidligt stadium2.Referencer
1 Breivik H et al.: Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006; 10:287-333.
2 Varrassi G et al. Pharmacological treatment of chronic pain – the need for CHANGE. Cur Med Res Opin, 2010, 26(5): 1231-1245.
3 Hanna M et al. Prolonged-release oxycodone enhances the effects of existing gabapentin therapy in painful diabetic neuropathy patients. Eur J Pain, 2008, Vol 12: 804-813.
 

Behandling af kroniske lænde-ryg smerter


Hør dr. Gerhard H.H. Müller-Schwefe gør rede for dagens behandling af kroniske lænde-ryg smerter.Dr Gerhard H.H. Müller-Schwefe

 


Spørgeundersøgelse


Hvor stor en procentdel af kroniske smertepatienter tror du får en tilstrækkelig behandling?

< 10%
11-20%
21-40%
41-60%
 

  Svar

 


EFIC