eCME-Moduler


SMERTEUDDANNELSE giver løbende opdateret videnskabelig information om kroniske smerter til sundhedspersonale – for at øge ekspertisen og opnå bedre resultater af smertebehandling..


Med SMERTEUDDANNELSEN kan du samle CME-point online. Her kan du få den nyeste viden om kroniske smerter og få svar på grundlæggende spørgsmål:


 

 • Hvad er de typiske træk hos en patient med kroniske smerter?
   
 • Hvordan får du et tillidsfuldt forhold til din patient?
   
 • Hvordan udvikler du en mekanismeorienteret metode, som er tilpasset den enkelte patient?


Forøg din viden på en spændende måde – og hold øje med de europæisk-akkrediterede (UEMS-EACCME) eCME-Moduler.

 

 • Modul 1:
  Smertevurdering og kommunikation mellem læge og patient

  Dette modul understreger betydningen af god kommunikation mellem læger og patienter for at muliggøre en omfattende klinisk vurdering, herunder psykosociale problemer, og forventninger til behandlingen. Der er fokus på betydningen af at bedømme patientens smerteanamnese for at få viden om den underliggende sygdoms mekanismer. Samtidig understreges det overordnede mål med håndtering af kroniske smerter ved at udvikle en individuel behandling, som gør det muligt for patienterne at klare almindelige, daglige aktiviteter.
   
 • Modul 2:
  Multimodal behandling af kroniske smerter

  Effektiv og tidlig smertebehandling er central for en vellykket smertehåndtering. Derfor beskrives en multimodal tilgang til smertehåndtering med fokus på den farmakologiske behandling. Modulet omfatter lægemidlers virkningsmekanisme, viden om effektivitet, bivirkninger, lægemiddelinteraktioner og udvikling af tolerance, som har betydning for behandlingens succes.
   
 • Modul 3:
  Mekanismeorienteret farmakologisk behandling af kroniske smerter

  Dette modul indeholder en grundlæggende viden om smertefysiologi og smertemekanismers patofysiologi. Modulet behandler forskellen mellem nociceptiv og neuropatisk smerte og indeholder information om typiske smertesyndromer. Smertemekanismerne (herunder sensitiveringsprocessen), valg af lægemiddel på basis af denne forståelse og rationalet for lægemiddelkombinationer beskrives. Desuden ser vi på behandling i praksis, hvor patient-cases illustrerer de individuelle behandlingsplaner.
   
 • Modul 4:
  Behandling af kroniske rygsmerter

  Modulet giver en forståelse af den høje prævalens for kroniske rygsmerter, som ofte er underbehandlede. Deltagere lærer at håndtere kroniske rygsmerter med en multimodal tilgang til behandlingen.
  Desuden omfatter modulet en gennemgang af neuropatiske smertekomponenters relevans for kroniske rygsmerters sværhedsgrad og en forklaring af de lægemiddelklasser, som anvendes til behandling af rygsmerter, herunder forskellige analgetikas virkningsmekanismer.
   
 • Modul 5:
  Neuropatisk smerte

  Når dette modul er gennemført bør kursusdeltageren have viden om årsagerne til neuropatisk smerte, og om de bagvedliggende mekanismer for akut og kronisk smerte. Modulet er en gennemgang af behandlingen af neuropatisk smerte i henhold til de seneste retningslinjer og den trinvise behandlingsalgoritme.
   
 • Modul 6:
  Kronificering af smerter

  Ved afslutningen af dette modul bør deltagerne have fået en forståelse af kronificeringsprocessen for smerter samt tegn og symptomer på kroniske smerter. Dette modul omfatter også en uddybende gennemgang af, hvordan komorbiditeter udvikles som følge af smerter, og de mekanismer, hvormed behandlingerne kan modulere kroniske smerter.
   
 • Modul 7:
  Smerter hos de ældre

  Ved afslutningen af dette modul bør deltagerne have fået en forståelse af de specielle aspekter af geriatrisk smertediagnose og -behandling. Kroniske smerter er udbredte blandt de ældre. De påvirker over 50 % af ældre mennesker, som bor ude i samfundet, og over 80 % af plejehjemsbeboere. Af denne grund er forståelsen af denne specielle patientgruppe med dens særlige udfordringer et vigtigt skridt frem mod tilstrækkelig smertebehandling.
   
 • Modul 8:
  Smerter hos patienter med kræft

  Ved gennemførelse af dette uddannelsesmodul, skal deltagere have en bedre forståelse af forskellige aspekter af smerte hos patienter med kræft, f.eks. vigtigheden af den rigtige diagnose, principperne for behandling af kræftsmerter og de forskellige farmakologiske metoder. Videre kundskab om smertebehandling i bestemte grupper af patienter formidles og hvordan det hænger samen med palliativ omsorg.
   

 

 

 

Smerteuddannelsesprogram


Få mere at vide om eCME-programmet
 


Prof Hans Georg Kress

 


EFIC