TRICYKLISKE ANTIDEPRESSIVA


TCA hæmmer neuronernes genoptagelse af noradrenalin eller serotonin fra den synaptiske spalte.

Den øgede transmitterkoncentration, som fremkommer, påvirker smertebehandlingens supraspinale strukturer. Desuden forstærker det øgede noradrenalin- og serotoninniveau den descenderende smertehæmningsbane. Derved opnås analgesi med TCA’er. Indikationer for anvendelse af TCA ved smertebehandling er neuropatisk smerte, komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) eller spændingshovedpine.
  

Back