ASCENDERENDE BANER


Smertesystemet indeholder et sæt ascenderende baner, som transmitterer nociceptiv information fra perifere nociceptorer via neurone baner i rygmarven til højere niveauer i centralnervesystemet. Når frie nerveender påvirkes, ændres deres membranpotentiale (transduktion) og omdannes til et aktionspotentiale (transformation).

Afferente (dvs. ascenderende) A-delta- og C-fibre i periferien transmitterer smertestimulus via aktionspotentialer til rygmarvens baghorn. Transmissionen af nociceptiv information fra den første til den anden neuron finder sted i synapsen ved hjælp af excitatoriske neurotransmittere. Neurotransmitterne binder sig postsynaptisk til specifikke receptorer og producerer et aktionspotentiale, som transmitteres til hjernen.
  

Back