PAIN-kompendium

En omfattende lærebog om smerter, deres årsager og behandling


PAIN-kompendiet er en international lærebog om smerter og deres behandling, beregnet til sundhedsprofessionelle, som ofte møder smertepatienter i deres daglige praksis samt til sundheds¬fagligt personale og studerende, der er interesserede i smerte. Kompendiet giver et godt indblik i smerters kompleksitet og spektret af behandlingsmetoder gennem 27 kapitler om grundprincipperne i smertebehandling, behandlingsmetoder, forskellige kliniske tilstande og særlige tilfælde. Forfatterne er internationale eksperter inden for området smertebehandling. De er læger og forskere fra Tyskland, Holland, Frankrig, Belgien, Portugal, Spanien, Slovenien og USA. Redaktøren er Dr. Reinhard Sittl fra Erlangen, Tyskland.


PAIN-kompendiet er en del af programmet SMERTEUDDANNELSE: Det er en lærebog om forskellige discipliner, der indeholder over 600 underkapitler og over 400 billeder.

 


Kapitlerne om "basics of pain management" ("grundprincipperne i smertebehandling") indeholder information om smertemekanismen, smertevurdering og dokumentation samt tværfaglig smertebehandling. Delen "treatment modalities" ("behandlingsmetoder") indeholder kapitler om medicin såsom nonopioide og opioide analgetika, lokal anæstesi og information om den foreslåede nye lægemiddelklasse MOR-NRI samt speciel smertebehandling med interventionelle eller neurokirurgiske procedurer. Fysisk medicin, sportsbehandling og psykologisk smertebehandling er yderligere emner. Kapitlerne om kliniske tilstande ("clinical states") omhandler flere forskellige smertesyndromer: akutte og postoperative smerter, rygsmerter, cancersmerter, hovedpine og smerter i ansigtet, reumatologiske smerter samt myofascielle smertesyndromer. Endelig er de "særlige tilfælde" som smerter hos ældre eller børn og smertebehandling under graviditet og amning med til at fuldende PAIN-kompendiet.

 

 

 

Smerteuddannelsesprogram


Få mere at vide om eCME-programmet
 


Prof Hans Georg Kress

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIC